Morning Drama Serials: Chimudondon


Music by Okabe Keiichi, Takada Ryuichi, Hoashi Keigo.

Scoring
Composition / Arrangement: Okabe Keiichi, Takada Ryuichi, Hoashi Keigo
Chorus: Seo Shotaro, Oliver Good

Insert Song: YASHINOMI
Lyrics: Shimazaki Toson Composition: Ohnaka Toraji Arrangement: Okabe Keiichi (MONACA)

Insert Song: TSUBASAO KUDASAI
Lyrics: Yamagami Michio Composition: Murai Kunihiko Arrangement: Hoashi Keigo (MONACA)

Insert Song: Bashoufu
Lyrics: Yoshikawa Yasuichi Composition: Fukuhara Tsuneo Arrangement: Takada Ryuichi (MONACA)

Insert Song: musumejintoyo
Lyrics: Kume Hitoshi Composition: Fukuhara Tsuneo Arrangement: Takada Ryuichi (MONACA)

Insert Song: tinsagunuhana
Lyrics / Composition: Okinawa Folk Song Arrangement: Takada Ryuichi (MONACA)
Copied title and URL