TV Anime: The Faraway Paladin


Music by Takada Ryuichi (MONACA), Hoashi Keigo (MONACA), Music Production Cooperation by MONACA.

Scoring
Composition / Arrangement: Takada Ryuichi (MONACA), Hoashi Keigo (MONACA)
Chorus: Seo Shotaro (MONACA)

Insert Song:
Haru Yobi no Uta (春呼びの詩)
San Eiketsu no Joshi (三英傑の序詩)
Saihate no Bukunshi (最果ての武勲詩)
Lyric: Yanagino Kanata Composition / Arrangement: Hoashi Keigo (MONACA)
Copied title and URL