Album

Moriguchi Hiroko 35th Anniversary Album: Aoi Inochi

Available on 4 August 2021


Hidamari no Aru Basho
Lyrics: Moriguchi Hiroko
Composition / Arrangement: Kosaki Satoru (MONACA)
CREDIT


Sound Producer & Recording Director: Tokinori Koichiro (BELLWOOD RECORDS) Recording & Mixing Engineer: Takakuwa Shin (DUTCHMAMA STUDIO) Recording Engineer: Shoji Jun (KING SEKIGUCHIDAI STUDIO)
Assistant Recording Engineer: Yamakawa Haruka (KING SEKIGUCHIDAI STUDIO) Recorded & Mixed at KING SEKIGUCHIDAI STUDIO, DUTCHMAMA STUDIO
Drums: Matsubara ”Matsukichi” Hiroshi E.Bass: Moriguchi Shota A.Guitar & E.Guitar: Tsuneki Kenji 1st Violin: Shimokawa Miho 2nd Violin: Aiso Yuko Viola: Aoki Fumiko Cello: Nakamura Miho Chorus: Moriguchi Hiroko Keyboards, All Other Instruments & Programming: Kosaki Satoru (MONACA)


Copied title and URL