Soundtrack

NieR Replicant ver.1.22474487139... Original Soundtrack

Available on 21 April 2021


BGM
Music Director: Okabe Keiichi
Composition / Arrangement: Okabe Keiichi, Hoashi Keigo
Arrangement: Takada Ryuichi, Takahashi Kuniyuki, Seo Shotaro, Oliver Good
Composition: Ishihama Kakeru, Nishimura Takafumi (Marvelous Inc.)
Chorus: Okabe Keiichi, Seo Shotaro
CREDIT


All Music Produced by Okabe Keiichi (MONACA) Recorded & Mixed & ProTools Operated by Kondo Keiji (SIGN SOUND LLC) Recorded & ProTools Operated by Inoue Keita (MONACA)
Vocals: Emi Evans, Nakae Saki Chorus: Emi Evans, Nakae Saki, Orita Yukino, KOCHO, Okabe Keiichi (MONACA), Seo Shotaro (MONACA) Guitar: Goto Takanori
1st Violin: Muroya Koichiro, Tokunaga Tomomi, Oki Shoko, Notomi Ayaka, Odera Rina, Higashiyama Kanako 2nd Violin: Uesato Hanako, Ishigame Kyoko, Aikawa Mariko, Birmann Sohei
Viola: Mabuchi Shoko, Kikuchi Mikiyo, Hagiya Kintaro Cello: Horisawa Masami, Yuki Takahiro, Okuizumi Takayoshi Contrabass: Saitoh Jun, Akaike Koji
 Flute: Akagi Rie Oboe & English Horn: Araki Kanami
Horn: Nippashi Tatsuo, Yamagishi Rio, Toyoda Mika, Kumai Yu Trumpet: Tsujimoto Kenichi, Yoon Cheonho, Shigei Yoshihiko oy Soprano: Balazs Geiger Children's Choir: Hungarian Radio Children's Choir
Conductor: Peter Pejstik, Soma Dinyes Engineers: David Lukacs, Gabor Buczko Session Producer: Miklos Lukacs Music Contractors: Muramatsu Takeshi (Octavia Records inc.), Satomi Tsutomu (Shanrri-la Inc.)
Programming: Okabe Keiichi (MONACA), Takada Ryuichi (MONACA), Hoashi Keigo (MONACA)、Takahashi Kuniyuki (MONACA), Seo Shotaro (MONACA), Oliver Good (MONACA)
Recording Studios: Sound City, MONACA STUDIO, East Connection Music Recording, Studio 22 Mixing Studio: SIGN SOUND STUDIO


Copied title and URL