Consumer Ver "Yuki Yuna is a Hero: Bouquet of Brilliance" Vol.1〜4

Available on 25 January 2024


Music by Takahashi Kuniyuki, Seo Shotaro, Hoashi Keigo.

BGM
Music Director: Okabe Keiichi (MONACA)
Composition / Arrangement: Takahashi Kuniyuki (MONACA), Seo Shotaro (MONACA), Hoashi Keigo (MONACA)
Chorus: Seo Shotaro (MONACA)

Theme Song: Yuki no Baton (Yuyuyui Version)
Lyrics: Nakamura Kanata
Composition / Arrangement: Okabe Keiichi (MONACA)
CREDIT


Music Director: Okabe Keiichi (MONACA) Guitar: Goto Takanori Violin: Iwasaki Takeshi Chorus: Nakagawa Nami, Nakae Saki, Seo Shotaro (MONACA)
All Other Instruments, Programming & Mixing: Takahashi Kuniyuki (MONACA), Seo Shotaro (MONACA), Hoashi Keigo (MONACA) Recording Studio: MONACA STUDIO


Copied title and URL